ХАУСЛУКС Плус е лиценцирана компанија за управување и одржување на станбени објекти.
(02) 6200 555 | 075/314 866
Редовно одржување на хигиената во вашите станбени објекти. Техничко одржување на вашите станбени објекти и интервенција по пријавен проблем или дефект. Достапни 24 часа, 7 дена во неделата

Услуги кои ги нудиме


Управување

Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда…


More Info


Хигиена

Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;


More Info


Плати online

Со оваа алатка можете да платите фактура – online. Со VISA или MasterCard картички!


More Info