Услуги кои ги нудиме


Управување

Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда…


More Info


Хигиена

Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;


More Info


Плати online

Со оваа алатка можете да платите фактура – online. Со VISA или MasterCard картички!


More Info