Услуги

Ние сме специјалисти во овие работи

Управување

Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда…

More Info

Хигиена

Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;

More Info

Плати online

Со оваа алатка можете да платите фактура – online. Со VISA или MasterCard картички!

More Info