Полиса за достава

Последна промена: 16.04.2021 14:31

1. Полиса за достава

При успешно плаќање на фактура, вие ќе добиете е-маил порака на е-маил адресата која што сте ја оставиле при извршувањето на наплатата дека трансакцијата е успешно извршена.