Плати фактура

From Free!

 ден

Категорија:

Опис

Напомена:

За точна пресметка на банкарската провизија, дозволено е плаќање на само една фактура истовремено.
Што значи дека доколку сакате да платите повеќе фактури, ќе треба да ги плаќате една по една, или да ја внесете вкупната сума од фактурите на една трансакција

Како да платам?